امضا قرارداد EP تامین پکیج ابزار دقیق و پلنت هوای فشرده با پالایشگاه اصفهان با مشارکت شرکت زیمنس آلمان

دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیشهتکو قرارداد خدمات مهندسی و تامین تجهیزات (EP) جدیدی را در جولای سال 2017 با هدف ساخت و تامین پکیج ابزار دقیق و پلنت تولید هوای فشرده برای پالایشگاه نفت اصفهان جهت تحویل در سال 2018، با مشارکت شرکت آلمانی SIEMENS به امضا رسانید. طرح کلی ارتقا و توسعه واحد فرآیند پالایشگاه اصفهان در پنج پکیج تعریف شد (A تا E) که پکیج C از این طرح توسعه به گروه مپنا و بدنه اجرایی آن یعنی شرکت نیرپارس، بعنوان امضا کننده قرارداد فوق الذکر با هتکو، محول گردیده است. 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی