حضور شرکت هوا ابزار تهران در بیست و یکمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی

حضور در سیزدهمین نمایشگاه صنعت

حضور شرکت هوا ابزار تهران در بیست و یکمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی.

زمان برگزاری : 16 الی 19 اردیبهشت ماه 1395

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی