حضور شرکت هوا ابزار تهران در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

حضور در سیزدهمین نمایشگاه صنعت

حضور شرکت هوا ابزار تهران در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی.

زمان برگزاری : 14 الی 17 مهرماه 1395 سالن 35 غرفه 25 و 33

 

 

 

 

 

 

Sanat16 95 7 14 2

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی