حضور شرکت هوا ابزار تهران در هفدهمین نمایشگاه صنعت در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی.

 


نخستین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ١٣٩٦، با حضور پروفروغ جناب آقای دکتر شریعتمداری، وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت، در غرفه هتکو آغاز گردید و طی 4 روز بازدید مستمر شما متخصصین و بازدیدکنندگان محترم عرصه های مختلف صنعت کشور، به این باور رسیدیم که کیفییت برتر خدمات، هويت اي  است متمايز كه مورد استقبال بسياري از پروژها هاي كشور قرار دارد.
ضمن قدردانی از حضور یکایک شما سروران گرامی و به امید ساختن ایرانی آباد، بیش از پیش تلاش خواهیم کرد.

 

هفدهمین نمایگاه صنعتهفدهمین نمایگاه صنعتهفدهمین نمایگاه صعتهفدهمین نمایگاه صنعت

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی