حضور شرکت هوا ابزار تهران در سيزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

حضور در سیزدهمین نمایشگاه صنعت

حضور شرکت هوا ابزار تهران در سيزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران واقع در سالن 35 .

زمان برگزاری : 14الی 17مهر ماه 1392

 

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی