حضور شرکت هتکو در نمایشگاه هانوفر آلمان

نمایشگاه هانوفر آلماننمایشگاه هانوفر امسال به عنوان بزرگترین رویداد صنعتی در دنیا، هزاران نفر از شرکت کنندگان و بازدید کنندگان را مجذوب خود کرد و شرکت هتکو که بعنوان بخشی از این نمایشگاه جهانی صنعت افتخار شرکت کردن در غرفه خود واقع در سالن ComVac را داشت، طی 5 روز متوالی مذاکرات، محصولات و تجهیزات و سیستم های خود که اینک آمادگی ورود به بازارهای جهانی را دارند معرفی نمود.


امروز هتکو با افزایش زیرساخت های سازمانی، بازارهای خارج از کشور را هدف قرار داده و بازخوردهای حاصل از حضور در این رویداد بین المللی موجب تحکیم باورهایمان نسبت به کیفیت برتر و رقابتی بودن قیمت تولیدات "هتکو" در عرصه بین الملل گردید.
 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی