حضور شرکت هوا ابزار تهران در نوزدهمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

نوزدهمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت هوا ابزار تهران در نوزدهمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت هوا ابزار تهران در نوزدهمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

مکان:
غرفه شماره 1 واقع در فضای باز سالن 35
                                             غرفه شماره 2  واقع در فضای باز سالن میلاد
                                             زمان برگزاری:   16 الی 19 اردیبهشت ماه 1393

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی