حضور شرکت هوا ابزار تهران در هجدهمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

حضور در هجدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

  حضور شرکت هوا ابزار تهران در هجدهمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا
  مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران واقع در سالن ٣٨ آلمان
  زمان برگزاری : ٢٩ فروردین الی ١ اردیبهشت ماه ١٣٩٢

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی