حضور شرکت هوا ابزار تهران در دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

حضور شرکت هوا ابزار تهران در دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا
مکان برگزاری: درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش واقع در سالن سالن اصلی.

زمان برگزاری :  23 الی 26 دیماه 1392

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی