همایش بزرگ شرکای ایرانی شرکت لینده آلمان

همایش بزرگ شرکای ایرانی شرکت لینده آلمان


همایش بزرگ "شرکای ایرانی شرکت لینده آلمان" (مشاورین سازه، توربو کمپرسور نفت و هتکو) در تاریخ20/02/95 با تشریفرمایی مدیران ارشد صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و فولاد کشور و حضور مدیران ارشد و میانی شرکت لینده، در محل برگزاری همایشهای بین المللی صدا و سیما با موفقیت برگزار شد.
در این همایش بزرگ، پس از ایراد سخنرانی مدیران عامل شرکتهای سازه، توربو کمپرسور نفت و هتکو که به معرفی برنامه های آتی و توانمندیهای شرکتهای خود پرداختند، مدیران شرکت لینده نیز بر حسب تخصص و حیطه فعالیت خود سخنرانی نموده و به تشریح دست آوردهای نوین این شرکت موفق آلمانی در ارتباط با موضوعات زیر پرداختند:

1-    Olefin Plant Technology
2-    LNG Plant Technology
3-    Natural Gas Plants
4-    Air Separation Plant Technology
5-    PSA Package Technology

این همایش نیم روزه با جلسه پرسش و پاسخ که توسط تیمی از متخصصین زبده شرکت لینده مدیریت گردید، به پایان رسید و بدین سان با برنامه ریزی و اجرای دقیق همکاران روابط عمومی و مدیریت منابع انسانی؛ اهتمام و تلاش مدیران ارشد این سه شرکت در برداشتن گامی دیگر در راستای سیاست وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت در جهت بومی سازی هرچه بیشتر تجهیزات و سیستمهای پیشرفته دنیا در داخل کشور، محقق گردید.

همایش بزرگ شرکای ایرانی شرکت لینده آلمانهمایش بزرگ شرکای ایرانی شرکت لینده آلمان

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی