حضور فعالانه شرکت هتکو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت  حضور فعالانه شرکت هتکو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
  با گرامیداشت حضور تمامی مدیران و کارشناسان صنایع کشور در بازدید از غرفه این شرکت
  مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن 6
  زمان: 13 تا 16 مهرماه 1394

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی