صنایع خودروسازی و ریلی

Car Rail

  یکی از افتخارات شرکت هتکو همگامی با پیشرفت صنایع خودروسازی کشور می باشد. در حال حاضر، سهم قابل توجهی از نیازهای شرکتهای خودرو سازو قطعه ساز بزرگ کشور به هوای فشرده عاری از رطوبت و روغن توسط شرکت هتکو تامین شده و این شرکت  همچنان در حال ارائه خدمات و پشتیبانی به آنها می باشند.
لازم به توضیح است که بزرگترین درایرهای ساخت این شرکت در این صنایع بیش از 18 سال است که در حال سرویس دهی هستند.
خودرو سازان بزرگی مانند شرکتهای ایران خودرو، سایپا، زامیاد و بهمن موتور تعدادی از مشتریان بنام این شرکت می باشند.

 

 

 

 

درباره مـا

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی