صنایع غذایی

Sanaye Ghazaee

صنایع غذایی و دارویی یکی از صنایع استراتژیک کشور می باشد و خود کفایی در این حوزه همواره از مهمترین اهداف یک کشور می باشد. طی سالهای گذشته پیشرفت کشور در تولید دارو و مواد غذایی بسیار چشمگیر بوده است و به موازات این پیشرفت شرکت هتکو نیز در این صنایع نقش پررنگ تری را به عهده گرفته است .در این راستا شرکت هتکو در زمینه تامین سیستم های تولید هوای فشرده عاری از روغن و غبار و  همینطور گاز نیتروژن فشرده که قالبا در ماشین آلات خطوط تولید محصولات دارویی و غذایی بکار برده می شود، نقش فعالی داشته است.

 

 

 

 

 

درباره مـا

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی