صنایع غذایی

Sanaye Ghazaee

صنایع غذایی و دارویی یکی از صنایع استراتژیک کشور می باشد و خود کفایی در این حوزه همواره از مهمترین اهداف یک کشور می باشد. طی سالهای گذشته پیشرفت کشور در تولید دارو و مواد غذایی بسیار چشمگیر بوده است و به موازات این پیشرفت شرکت هتکو نیز در این صنایع نقش پررنگ تری را به عهده گرفته است .در این راستا شرکت هتکو در زمینه تامین سیستم های تولید هوا و نیتروژن فشرده که قالبا در ماشین آلات خطوط تولید محصولات دارویی و غذایی بکار برده می شود، نقش فعالی داشته است.

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03