صنایع معادن و فلزات

صنایع معادن و فلزات

کشور عزیزمان ایران دارای غنی ترین معادن فلزی و غیر فلزی در دنیا می باشد و این شاخص باعث شده است که یکی از بزرگترین حوزه های فعالیت شرکت هتکو بخش فولاد ، فلزات رنگی و معادن باشد.در حال حاضر محصولات شرکت هتکو در بزرگترین تولید کنندگان کشور مانند مس سرچشمه ، فولاد مبارکه ، ذوب آهن ، فولاد هرمزگان ، فولاد خراسان ، فولاد کاوه جنوب ، و .... درحال سرویس دهی می باشند. ضمنا سهم بازار شرکت هتکو در صنعت هوای فشرده بیش از 40% بر آورد می گردد که این سهم با افزایش طرح های کشور در این حوزه روز به روز بیشتر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

درباره مـا

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی