محتوای دوره آموزش سیستمهای تولید و توزیع هوا و گازهای فشرده (مقدماتی)

· اصول مقدماتی علم هوای فشرده ، معادلات کلاسیک سیالاتی و ترمودینامیکی

· انواع کمپرسور ها و تقسیم بندی آنها در صنایع مختلف

· تجهیزات آماده سازی و فرآوری هوای فشرده

. محاسبات و انتخاب تجهیزات مرتبط با هوای فشرده

· نمونه محاسبات و طراحی در یک پروژه

 

*مدت برگزاری دوره :یک روز 8 ساعت

*امکانات قابل ارائه در طول دوره:

جزوات دوره آموزشی-نرم افزارهای محاسباتی مربوط به دوره –کاتالوگ جامع-ناهار و پذیرای-گواهینامه آموزش

*شهریه دوره : مبلغ 1/200/000 ریال

 

بانک تجارت شعبه وزارت کار                                     بانک ملی شعبه چهار راه اسکندری

شماره حساب:57153334                                       شماره حساب:  0101433873001

بنام شرکت هوا ابزار تهران                                       بنام شرکت هوا ابزار تهران

Sabtenam(1)

 

 

ضمنا شرکت هوا ابزارتهران آمادگی برگزاری دوره ها بصورت سمینار در محل شرکت ها را دارد.

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی