محتوای دوره اصول عیب یابی و تعمیرات و نگهداری

  •  عملکرد کلی دستگاه ها
  • نحوه عملکرد تک تک قطعات
  •  نحوه پیگیری آلارمهای تجهیزات هوای فشرده
  •  نحوه تعمیر قطعات و تعویض قطعات
  • عیب یابی دستگاهها
  •  فرم pm
  • نحوه تنظیم میزان تولید با مصرف
  • اطفاء حریق کمپرسور خانه ها
  •  جانمایی تجهیزات و طریقه بهره برداری
  •  بررسی هوا دهی کمپرسور خانه ها

مدت برگزاری دوره :یک روز 8 ساعت

امکانات قابل ارائه در طول دوره:

جزوات دوره آموزشی-نرم افزارهای محاسباتی مربوط به دوره –کاتالوگ جامع-ناهار و پذیرای-گواهینامه آموزش

*شهریه دوره : مبلغ 1/200/000 ریال

بانک تجارت شعبه وزارت کار                                     بانک ملی شعبه چهار راه اسکندری

شماره حساب:57153334                                          شماره حساب:  0101433873001

بنام شرکت هوا ابزار تهران                                          بنام شرکت هوا ابزار تهران

Sabtenam(1)

 

*آموزش اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری صرفا جهت مشتریان شرکت هتکو میباشد. لذا حضور یک نفراز پرسنل مشتریان هتکو در دوره فوق بصورت رایگان میباشد.

*ضمنا شرکت هوا ابزار تهران آمادگی برگزاری دوره ها بصورت سمینار در محل شرکت ها را دارد.

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی