فرم نظرخواهي از مشتريان پيرامون كيفيت خدمات و قطعات ارائه شده .

مديريت محترم : درجهت تامين خواسته‌هاي شما مشتري گرامي، فرم زير تقديم مي‌گردد. خواهشمنديم نظرات ارزشمند و سازنده خود را در موارد زير (فقط با زدن علامت  تایید در خانه‌هاي ، خوب،متوسط و يا ضعيف ) درج فرموده و ما را در اجراي سياست بهبود مستمر و ارتقاء كيفي و كمي محصولات توليدي شركت هوا ابزار ياري نماييد.

نام مشتری : *
فیلد نام را کامل نمایید.
نام محصول :
ورودی نامعتبر
کیفیت خدمات : * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
قیمت مناسب خدمات: * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
سرعت ارایه خدمات : * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
کیفیت قطعات یدکی ارائه شده : * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
مناسب بودن قیمت قطعات یدکی ارائه شده : * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
سرعت تحویل قطعات یدکی ارائه شده : * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
رضایت کلی شما از ارائه خدمات و قطعات یدکی شرکت هوا ابزار تهران : * خوب متوسط ضعیف
ورودی محصولات نامعتبر میباشد
توضیحات :
ورودی نامعتبر
شماره ردیابی محصول :
ورودی نامعتبر
اسپم کد اسپم کد
ورودی نامعتبر
ارسال