ليست نمايندگي هاي شركت هوا ابزار تهران (هتكو)

استان خراسان
جناب آقاي مهندس قمصري: 0915١٠٦٧٥٢٧
تلفن: 0511٦٦٦٥٠٦٠
قاكس: 0511٦٦٥٧٨٤٤
مشهد، ابتداي بزرگراه آسيايي، بعد از كارخانه پپسي، بين سعادت ۲۶ و ۲۸ ، ساختمان دوم، طبقه همكف
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

استان یزد
جناب آقای مهندس حکیمی فرد
تلفن : 38204722-035
فاكس: 38202751-035
یزد، بلوار ایت الله خامنه ای، بعد از بازارچه سما، دفتر نمایندگی هوا ابزار تهران
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

استان مازندران و گلستان
جناب آقای مهندس محمدرضا نیازمند
تلفاکس : 1-44289580-011
تلفن همراه : 09124077548
مازندران، آمل ، خیابان طالب آملی ، دریا 57 ، پلاک 83
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   &  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی