ليست نمايندگي هاي شركت هوا ابزار تهران (هتكو)

استان خراسان
جناب آقاي مهندس قمصري: 0915١٠٦٧٥٢٧
تلفن: 0511٦٦٦٥٠٦٠
قاكس: 0511٦٦٥٧٨٤٤
مشهد، ابتداي بزرگراه آسيايي، بعد از كارخانه پپسي، بين سعادت ۲۶ و ۲۸ ، ساختمان دوم، طبقه همكف
کمپرسور هوا ابزار تهران

استان مركزي
جناب آقاي مهندس محمد قائمي: 092١٥٥٥٢٢٣
تلفاكس: 0255٢٢١٨٤٩٠
ساوه، خيابان بسيج يك، بين بسيج ۲۴ و ۲۶ جنب پلاك ۱۰۰ شركت تأسيساتي كيميا صنعت
کمپرسور هوا ابزار تهران

استان یزد
جناب آقای مهندس حکیمی فرد
تلفن : 38204722-035
فاكس: 38202751-035
یزد، بلوار ایت الله خامنه ای، بعد از بازارچه سما، دفتر نمایندگی هوا ابزار تهران
کمپرسور هوا ابزار تهران
 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03