کارگاه شماره 1 هتکو

کارگاه شماره 1 هتکو

تهران-كيلومتر 18 جاده قديم كرج، نرسيده به پل كفش ملي، خيابان 58 ، نبش كوچه شيرين پلاك 599

شماره تلفن خدمات پس از فروش کارخانه 44921795 و 44921359و44921756
شماره تلفن لوازم يدکي 44920258 و 44920397
شماره تلفن کارخانه: 44920581  و 44920580 و 44921757 و 44789484

کمپرسور هوا ابزار تهران

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی