تجهیزات ایستگاه های گاز CNG

بررسى تاريخچه شركت هتكو نشان دهنده سه محور اصلى است :
١- اين شركت هميشه در راستاى سياست بومى سازى تجهيزات پيشرفته در صنعت هوا و گازهاى فشرده گام برداشته است 
٢- تمامى محصولات خود را با انتقال تكنولوژى از كشورهاى پيشرفته اروپايى علی الخصوص آلمانى توليد نموده است .
٣- رضايتمندى مشتريان و مشترى مدارى . 
اين شركت گام هاى اوليه خود را با ساخت درايرهاى جذبى هوا و گاز شروع و سپس با ساخت كمپرسورهاى هوا از نوع Screw  و مولدهاى گازهاى صنعتى در كشور ادامه داد و امروز با عقد قرارداد انتقال تكنولوژى ساخت كمپرسورهاى CNG شركت Knox-Western امريكا با شركت Graf ايتاليا برگ ديگرى از افتخارات خود در اين عرصه را نيز به معرض ظهور درآورده است .
تمامى قطعات اصلى و مهم تجهيزات ايستگاه گاز CNG از شركتهاى مورد تاييد شركت ملى گاز ايران تامين مي گردند . 
شركت هتكو با ورود به اين عرصه سطح انتظار مصرف كنندگان تجهيزات ايستگاههاى گاز CNG  را از جهت كيفيت ، راندمان ، كاهش مصرف انرژى و كاهش هزينه هاى نگهدارى به نحو قابل توجهى افزايش خواهد داد تا ساير شركت هاى تامين كننده نيز در صورت توانايى در اين جهت گام بردارند .
محصولات فوق با برند ايرانى شركت هتكو عرضه خواهند شد و به اميد پروردگار ميزان ساخت داخل اين تجهيزات در كشور به حداكثرى خود طى سه سال آينده خواهند رسيد تا ديگر شاهد واردات اين تجهيزات از خارج نباشيم .
CNG Compressor Dryer Jazbi2 CNG Dispenser
کمپرسور گاز CNG درایر گاز CNG دیسپنسر گاز CNG
CNG Storage   CNG Station Accesories
مخازن گاز CNG   متعلقات جانبی گاز CNG

 

 

فلش تبلیغاتی