مولد گاز از نوع Cryogenic : 

هتكو به عنوان همكار استراتژيك داخلى شركت لينده براى پروژه هاى توافق شده بين دو طرف ساخت بخشى از تجهيزات پلنت هاى ASU را در ايران انجام مي دهد . اين مهم در كشور براى اولين با يكى از معتبرترين شركتهاى صاحب تكنولوژى آغاز گرديده است كه نتيجه آن كاهش قيمت تمام شده همراه با حفظ كيفيت مورد نظر شركت Linde  و همينطور ساخت بخش قابل توجه اى از تجهيزات در كشور كه قبلا به صورت كامل از خارج وارد مي گرديد .

براى آشنايى بيشتر با توانايى و محصولات شركت Linde لطفا اينجا را كليك نماييد .

 

 

   

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی