معرفی شرکت هتکو

این شرکت در سال 1376 به شماره ثبت 136138 و به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. پایه گذاری این شرکت که توسط مدیران با تجربه و توانمند داخلی در حوزه صنعت صورت گرفت بر اساس ایجاد فضای توسعه علمی کاربردی صنعت هوای فشرده و گازهای صنعتی بود. اکنون با گذشت نزدیک به ربع قرن تجربه در این صنعت شرکت هتکو مفتخر است که سهم بسزایی از طراحی و ساخت تجهیزات استراتژیک این صنعت را دارا است. اینهمه در حالی است که موفقیت های بدست آمده در سایه تلاش مستمر متخصصین توانمند داخلی و مبتنی بر اصل بومی سازی و قابل رقابت با برترین نمونه های مشابه خارجی صورت گرفته است.


طراحی و ساخت پکیج های توربو کمپرسور

قسمتی از مراحل ساخت و مونتاژ سیستم های توربو کمپرسور هوا به دست متخصصین توانمند شرکت هتکوطراحی و ساخت کمپرسور های اسکرو و اویل فری

قسمتی از مراحل ساخت و مونتاژ سیستم های کمپرسور اسکرو بدون تزریق روغن به دست متخصصین توانمند شرکت هتکوتوانمندی بالا در ساخت داخل محصولات پروژه های خاص

قسمتی از مراحل ساخت مخازن هوای ابزاردقیق پروژه نفت اصفهان به ظرفیت هریک 50 مترمکعبطراحی و ساخت پکیج های مولد گاز نیتروژن به روش جذبی (PSA)طراحی و ساخت وپورایزر گازهای صنعتیطراحی و ساخت مخازن دوجداره مادون سرد (کرایوژنیک)