واحد آموزش

رشد و تکامل هر فرد، جامعه و کشور در گرو آموزش صحیح و هدفمند است. بی شک همه ما کم و بیش بر اهمیت آموزش واقف هستیم اما التزام عملی بدان، نیازمند مدیریت اصولی و رهبری قوی در یک سازمان است. در عصر رقابت تکنولوژیک کسب و کارها، بدون ارائه اطلاعات و آموزش صحیح نمی توان انتظار تغییرات، پیشرفت و کسب تخصص و مهارت های مرتبط با فن آوری های جدید را داشت.
هتکو بر این باور است که با ارائه خدمات آموزشی متناسب و در جهت افزایش سطح تخصص کارشناسان، متخصصان و صنعتگران کشور می تواند باعث افزایش ارتقاء ایشان در زمینه راهبری (اصول طرحی و انتخاب های برتر، اپراتوری و ایمنی، نگهداری و تعمیرات و.....) سیستم ها و تجهیزات صنعت هوای فشرده و گازهای صنعتی گردد و از این طریق نیز تعهد خود را به عنوان یک تولید کننده مطرح در عرصه صنعت به کشور ادا نماید.
 
در امر آموزش ما کاملا اعتقاد داریم که آموزش هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری است.
در اینجا ما 5 دلیل عمده را بیان می‌کنیم که آموزش کارکنان یک بخش حیاتی موفقیت در کسب‌ وکار سازمان است که عبارت است از:
1.  می‌تواند یک سازمان را مطمئن سازد که کارکنان از ابزار و تجهیزاتی که در اختیار آنها گذاشته به درستی استفاده می‌کنند و از اصول ایمنی فردی و کار با تجهیزات در محیط کار بهره‌مند می‌شوند.
2.  می‌تواند به کارکنان دانش و مهارت‌های ضروری را ارائه کند تا با بهترین توانایی به کار بپردازند و باعث افزایش بهره‌وری وکیفیت گردند.
3. می تواند باعث توسعه در سازمان شود زیرا کارکنانی که توانایی‌های بیشتری را کسب کنند می‌توانند مسئولیت بیشتری را بپذیرند و در نتیجه با پیشرفت شغلی موجب حمایت از آن‌ها، افزایش نگهداری کارکنان و کمک به حفظ کارکنان برجسته می‌گردد.
4. می تواند راهی برای تربیت نیروی آموزش‌ در داخل یک سازمان باشد تا درکنار کاهش هزینه های آموزش های خارج از سازمان باعث رشد مشارکت و تقویت روابط داخلی سازمان گردد.
5. آموزش کارکنان در مقابل سازمان‌های رقیب می‌تواند یک مزیت رقابتی ایجاد کند. تنها کاری که شما می‌توانید بهتر از رقیبان‌تان انجام دهید این است که کارکنان‌تان بهتر از دیگران باشند و در نهایت آموزش یک مسیر مستقیم برای موفقیت در این راه است. 
 
واحد آموزش هتکو با در فراهم آوری کلیه امکانات آموزشی و بهره گیری از اساتید با تجربه و متخصص اولین شرکت تولید کننده تجهیزات هوای فشرده و گازهای صنعتی در ایران است که به این اقدام کم سابقه اهتمام ورزیده و افتخار آموزش بیش از ۱5۰۰ نفر از جامعه مهندسین و تکنسین های کشور را در کارنامه آموزشی خود دارد. لذا در راستای تداوم این اقدام تخصصی و علمی از کلیه ، متخصصین علاقه مند به شرکت در جلسات آموزشی مرتبط با این صنعت دعوت می گردد تا با ارتباط مستقیم با امور آموزش این شرکت از دوره های آموزشی و محتوی دوره ها اطلاع کسب نمایند. همچنین واحد آموزش هتکو آمادگی برگزاری دوره ها بصورت سمینار در محل شرکت ها را نیز دارد.
 

CUSTOMER TRAINING COURSES

 

Attachدانلود کاتالوگ                                                                                          

 
 
 

شرکت هوا ابزار تهران