شرکت دانش بنیان هتکو در زمینه ساخت و احداث پلنت های هوای فشرده ابزار دقیق، تولید گازهای صنعتی به روش های مادون سرد و جذبی، پکیج های صنعتی تولید گاز هیدروژن و کمپرسور پکیج های گازهای فرایندی فعالیت می نماید. این فعالیت ها شامل فازهای مهندسی و طراحی، بازرگانی و تامین کالا، ساخت و تولید، بازرسی های فنی، نصب و راه اندازی و آموزش های بهره برداری و…. تحت سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.
راه حل ها، فناوری ها و عرضه خدمات با کیفیت به تمامی صنایع هدف و مشتریان محترم هتکو مبتنی بر رسالت ما درحصول موفقیت و رضایتمندی کامل کلیه ذینفعان بوده و علاوه بر نیاز مصرف کنندگان نهایی، استاندارهای ایمنی و محیط زیستی را نیز در بر میگیرید.